De Block-it Mobiliseerbare waterkering

 

Het probleem

De klimaatveranderingen en de stijgende zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde zorgen voor frequenter en heftiger wateroverlast in kustgebieden en stroomgebieden van rivieren. Het betreft zowel rurale als stedelijke gebieden die een grote waarde hebben in zowel sociaal-culturele, economische als ecologische zin. De tijd lijkt voorbij dat de bescherming tegen frequent optredende, extreme en zich snel ontwikkelende hoogwaters met zandzakken wordt gerealiseerd.
 

De oplossing

De bescherming van deze gebieden, die zowel betrekking heeft op de openbare ruimte, maar ook op gebouwen en risicodragende ondergrondse voorzieningen zoals metro, tunnel, kelder en nutsvoorzieningen, vraagt om nieuwe en uiteenlopende waterkerende technieken die niet alleen water moeten keren tijdens calamiteiten, maar ook bestand moeten zijn tegen stootbelastingen als gevolg van enerzijds meegevoerde boten en andere objecten die vanuit het water de kering belasten en anderzijds rijdende voertuigen die van de veilige landzijde de kering belasten.

Naast robuuste en dus veilige waterkeringen willen de mensen die wonen , werken en recreëren in deze gebieden zo min mogelijk aantasting van de huidige stedelijke en landschappelijke waarde, waardoor de extra benodigde waterkeringen in de langdurige tijd dat ze niet nodig zijn zo min mogelijk fysieke en visuele hinder dienen te veroorzaken.

Inspelend op de veranderende natuurrandvoorwaarden heeft Block It, voor de hoogwaterbescherming van gebieden waar weinig tot geen ruimte is, een permanent geplaatste, mobiliseerbare flexibele waterkering van beton ontwikkeld waarmee extreme wateroverlast op een duurzame wijze is te voorkomen en bovendien zijn functie behoudt bij een stootbelasting van minimaal 500kN. Deze flexibele kering kan zowel met de hand worden bediend (instapmodel) als met een volautomatisch computer gestuurd bedieningssysteem, dat wordt aangestuurd door de actuele waterstanden ter plekke.

Kan worden gebouwd op elke ondergrond

Omdat de kering eenvoudig op zowel op staal als op palen gefundeerd kan worden kan hij op elke denkbare ondergrond worden gebouwd.
 

Eventueel te combineren met kademuur herstel

De kering vormt met de fundering een stevig verankerd blok in de grond achter eventueel bestaande kademuren. Het blok kan goed als ankerschot dienen voor oude kademuren die gerenoveerd moeten worden.

De eigenschappen

De Block It mobiliseerbare waterkering Is uniek door zijn unieke verzameling eigenschappen die hem onderscheidt van andere mobiliseerbare waterkeringen:

 • Snel mobiliseerbaar
 • Onzichtbaar in rusttoestand
 • Geen vaste bovengrondse constructies tijdens keren
 • Werking wordt voorafgaand aan mobilisatie gecontroleerd
 • Mobilisatie op eigen kracht
 • Kan puntlasten van 500kN opnemen zonder verlies van waterkerende functie
 • Optioneel op afstand bestuurbaar
 • Kan worden gebouwd op elke ondergrond
 • Eventueel te combineren met kademuur herstel
 • Grote betrouwbaarheid door gebruik van bewezen technieken en materialen
 • Zeer kleine faalkans
 • Kerende constructie niet gevoelig voor weersomstandigheden
 • Duurzame systeem door hergebruikmogelijkheden
 • Goedkoop en weinig bouwoverlast door geprefabriceerde industriële productie

Voor onze coupure oplossing bezoekt u www.coupure.eu

We horen graag van u! Wanneer u interesse heeft in een van onze oplossingen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

Wij zijn er van overtuigd dat we voor uw project een goede oplossing kunnen bieden en denken graag met u mee!

  Uw naam *

  Uw email *

  Bedrijf *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Uw bericht

  * is verplicht